Razmišljanja – domsko glasilo

Vsak izmed nas ima svoje skrivnosti: svoje misli, želje, svoj notranji svet. Veliko nemirnega je v nas, takšnih in drugačnih občutkov, veliko želja, hotenj, teženj po ustvarjanju, dokazovanju, odkrivanju… Nekatere skrivnosti še vedno nosimo neizpovedane v sebi, skrite v svoji skrinjici, delček njih je v naših Razmišljanjih, domskem glasilu, ki izhaja že več kot dvajset let in ga ob pomoči mentorjev pridno soustvarjajo otroci in mladostniki našega Doma. Veliko svojih doživetij, občutij in spominov izlijejo na papir v takšni ali drugačni obliki – nekateri skozi prozo ali poezijo, drugi skozi fotografijo, risbo ali samo z drobno mislijo. Tako je v  glasilu vedno polno zanimivih in doživetih vsebin.

Zares smo veseli, ker je glasilo Razmišljanja prejelo že vrsto pohval in priznanj. Priznanje za najkvalitetnejšo otroško oziroma mladinsko glasilo zavodov za usposabljanje Republike Slovenije smo prejeli iz Društva defektologov Slovenije oz. zdaj Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije v letih 1994, 2001, 2003, 2004, 2008, 2010 in 2015. Priznanje in pohvalo smo prejeli tudi od revije Otrok in družina, pohvalo za stalno kvaliteto od revije PIL in PIL Plus v letu 2000  in pohvalo JSKD za kulturne dejavnosti za najboljša literarna glasila v letu 2011.

V branje vam ponujamo nekaj zadnjih številk. Želimo vam prijetno branje.

 

Razmišljanja 2017