Vzgojne skupine

V naši ustanovi najdejo otroci svoj drugi dom. Prostorsko je naš dom oblikovan kot sklop stanovanj – skupin, ki je v neposredni bližini osnovne šole, s katero sta med seboj povezana.
Iz vhodnega dela stavbe (ker je veliko stekla, ga imenujemo to akvarij) se odpravimo desno na velik povezovalni hodnik (imenovan hol). Od tam so vhodi v posamezne skupine, ki so kot posamezna stanovanja in izhod na zunanji travnik z igrali in igrišče.
V zavodu je na razpolago šest stanovanj. Posamezna stanovanja – skupine imajo tri nadstropja. V spodnjem delu je dnevni prostor z manjšo kuhinjo in jedilnico ter sanitarijami in shrambo. Zgornji dve nadstropji sta namenjeni spalnim prostorom, ki imajo etažne kopalnice ter sanitarije. Imamo tudi dve stanovanjski skupini, ki sta dislocirani. Stanovanjski skupini sta v samostojni hiši. Ena se nahaja v Veržeju v vasi, druga pa v Dokležovju.

Za otroke in mladostnike v vsaki skupini skrbijo po štirje vzgojitelji 24 ur na dan/365 dni v letu, v Stanovanjski skupini Dokležovje je vzgojiteljev pet. Trenutno je ena skupina dekliška (samo dekleta), tri skupine so fantovske (samo fantje). Poleg tega imamo še dve stanovanjski skupini v Veržeju (mešana skupina) ter v Dokležovju (fantovska skupina).

Stanovanjska skupina Dokležovje
Stanovanjska skupina Veržej

3. vzgojna skupina – dekliška skupina
4. vzgojna skupina – fantovska skupina
5. vzgojna skupina – fantovska skupina
6. vzgojna skupina – fantovska skupina