Zaposleni

Vzgojitelji – socialni pedagogi

Vzgojitelji so ključni izvajalci dela v Domu, ki predlagajo in izvajajo vzgojni program. Vzgojno delo se opravlja 24 ur na dan in vse dni v letu. Imamo 6 vzgojnih skupin. V vsaki skupini deluje ožji strokovni tim štirih vzgojiteljev. Po izobrazbi so to socialni pedagogi ali pedagogi drugega profila z opravljenim dodatnim strokovnim usposabljanjem, ki imajo obenem uporabna znanja z različnih življenjskih področij.

Strokovni delavci/vzgojitelji po vzgojnih skupinah v šolskem letu 2018/19:

Stanovanjska skupina Dokležovje (fantovska):

Tanja Hakl Ivančič;
Stela Kovačič; Jožica Rejak; Leon Vreča; Cigan Uroš

Stanovanjska skupina Veržej (mešana):

Tjaša Frumen; Darinka Gerič; Tadeja Mašič; Urška Zelenko

3. vzgojna skupina (dekliška):

Nina Nemec; Klavdija Paldauf; Branka Šemen; Marija Zorko

4. vzgojna skupina (fantovska):

Kamila Kramarič;
Milan Matjašec; Marjan Rus*; Mateja Žalik Rus
*Nastja Rojnik Wolf

5. vzgojna skupina (fantovska):

Marija Balažic;
Jasmina Šinko;
Anina Matiš; Nuša Zidarič

6. vzgojna skupina (fantovska):

Lidija Košar; Boris Kovšca; Karmen Ferš Kukolj;
Natalija Majcen

1. skupina - ISV (fantovska):

Saša Serec; Nina Miholič Glavač;
Staša Sabotin; Monika Košec;
Iztok Hladen; Bojan Sagaj

Dodatno:

Maja Vičar;
Petra Vršič Fras

V vzgojni proces so  intenzivno vključeni še svetovalni  delavci: psihologinja, socialna delavka in medicinski tehnik.

Temeljna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu in osnovni šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v domu in šoli, po potrebi pa tudi z zunanjimi institucijami in strokovnjaki.

Pomembno pri delu z otroki oz. mladostniki je, da se s sprotnim informiranjem preprečuje nastanek zdravstvenih težav in skrbi za dobro psiho-fizično zdravstveno stanje.

Socialna delavka:

Vida Šijanec

Psihologinja:

Maja Seliškar

Medicinski tehnik:

Matej Rožman

Vsekakor sodelujejo v procesu tudi vodstveni delavci, ravnateljica Marija Ferenc in vodja Enote dom Monika Košec ter vodja šole, svetovalna služba šole in tudi ostali nepedagoški delavci. Naši stalni sodelavci pa so tudi učitelji na šoli, zunaj Doma pa zunanji sodelavci (zdravniki, pedopsihiatri, zobozdravniki, pediatri, klinični psihologi in drugi).

Skupne službe

Brez naših kuharic, šivilje in perice, snažilk, hišnika, tajnice in računovodkinj, bi bilo življenje v naši ustanovi skorajda nemogoče. Naš vsakdan ustvarjajo lepši in enostavnejši, obenem pa so nam vsak na svojem področju s svojim znanjem in pridnostjo za vzgled.