Stanovanjska skupina Veržej

Stanovanjska skupina Veržej je na novo odprta skupina, v kateri bodo bivala tako dekleta kot fantje. V prihajajočem šolskem letu se bodo vzgojiteljice posvetile predvsem oblikovanju skupine, ki bo nudila možnost osebnostne rasti  prav vsakega posameznika, v iskanju močnih področij, sposobnosti, talentov in veščin. Vzgojiteljice zanje pripravljajo raznolike dejavnosti, od športnih, dramskih, do različnih ustvarjalnih.

Težili bodo k ustvarjanju prijetne, sproščene, odprte klime, kjer se bo vsak posameznik počutil slišanega, razumljenega, sprejetega in varnega.V novi bivalni enoti se bodo aktivno vključili v ožje in širše socialno okolje in tako pridobili še dodatne socialne izkušnje.

Skozi različne dejavnosti se bodo otroci učili prepoznavanja lastnih občutkov, čustev, doživljanj ter tudi primernega izražanja ter umeščanja sebe v odnose z drugimi.

Vzgojiteljice bodo vzpodbujale njihovo samostojnost, odgovornost, delovno naravnanost, samoiniciativnost in ustvarjalnost. Skozi vse leto bodo namenili velik poudarek sodelovanju s starši preko pogovorov, obiskov na domu, obiskov staršev v stanovanjski skupini, na sestankih in delavnicah.

Dostopnost