5. skupina

V 5. skupino so nameščeni fantje. Med šolskim letom bodo veliko pozornosti posvečali področju skrbi za strukturirano in urejeno okolje,  skrbi za zdravje, zdrav način življenja v sožitju z naravo in ustrezen telesni razvoj, ustrezni klimi, medsebojni podpori, prepoznavanju lastnih občutkov, čustev, doživljanj, kakor tudi primernemu izražanju ter umeščanju sebe v odnose z drugimi in v socialno okolje. Organizirali bodo raznovrstne dejavnosti in oblike dela znotraj skupine. Poudarek bo na razvijanju vrednot kot so poštenost, pravičnost, iskrenost, discipliniranost, samodiscipliniranost, spoštovanje drugih in sebe, spoštovanje skupnih pravil, navajanju na samostojnost pri učenju ter razvijanju raznolikih spretnosti pri:

  • ustvarjanju izdelkov iz različnih materialov in predstavitvi le teh ožji in širši javnosti,
  • sodelovanju v dramsko – recitacijski dejavnosti in razvijanju izraznih spretnosti z besedo, mimiko in igro,
  • opravilih v čebelnjaku,
  • vrtičkarstvu, urejanju okolice Doma,
  • učenju osnov peke peciva in pripravi hrane ter spoznavanju kuharskih veščin,
  • konstruktivnem preživljanju prostega časa s športno sprostitvenimi aktivnostmi (nogomet, pohodništvo, kolesarstvo, rolanje, odbojka, aerobika,  namizni tenis…).

Fantje se bodo razbremenjevali z gibalnimi aktivnostmi, ki jih bodo vzgojitelji organizirali v prostem času. Preko športnih aktivnosti se bodo učili socialnih interakcij- fair playa, prenašanje poraza, toleriranja in sprejemanja drugih fantov, sodelovanja, pomoči… Skozi različne interaktivne delavnice na temo sodelovanja, komunikacije, drugačnosti, predsodkov idr., bodo otroci imeli možnost za pozitivna doživetja, odkrivali bodo lastne sposobnosti, zmožnosti, uspešnosti kot tudi primerjalne vrednosti med vrstniki, zdrave tekmovalnosti, ustvarjalnosti ter rasti samopodobe in pozitivnega samovrednotenja.  Tekom leta se bodo fantje poklicno usmerjali. S starši bodo vzgojitelji aktivno sodelovali, opravljali razgovore, jim svetovali in skupaj z njimi aktivno načrtovali preživljanje prostih vikendov in počitnic. Izvajali bodo naloge iz letnega programa skupine, LDN Doma in IVN, izhodišče za načrtovanje dela in življenja pa bo skupina s svojimi specifičnostmi.

Dostopnost