PREVENTIVNA SVETOVALNA POMOČ

Svetovanje izvaja strokovni center na podlagi pisnega zaprosila vrtca ali šole, ki otroku ali mladostniku s čustvenimi in vedenjskimi težavami ne zmore več zagotavljati ustrezne pomoči.

Za svetovanje lahko strokovni center zaprosijo tudi starši, mladostnik ali center za socialno delo.

 Mobilna služba za pomoč pri vzgoji nudi:
  • pomoč otrokom, mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami,
  • strokovno pomoč in podporo vrtcem in šolam ter staršem, rejnikom in drugim za otroka pomembnim osebam.
MOBILNI TIM

 Če zgolj svetovanje ne zadošča, se oblikuje mobilni tim. Mobilni tim skupaj z vrtcem ali šolo in starši načrtuje posamezne cilje za premagovanje čustvenih in vedenjskih težav otroka ali mladostnika, izvaja pomoč, spremlja doseganje ciljev ter načrtuje morebitno nadaljnjo pomoč. Mobilni tim po končani obravnavi pripravi strokovno poročilo.

 Mobilni tim v strokovnem poročilu predlaga nadaljnjo pomoč otroku ali mladostniku, in sicer:
  • uvedbo postopka usmerjanja,
  • vključitev v dnevne oblike dela,
  • napotitev v center za zgodnjo obravnavo ali center za duševno zdravje ali
  • da pobudo pristojnemu centru za socialno delo za obravnavo družine v okviru njegovih pristojnosti.

Strokovni center OŠ Veržej, enota Dom pokriva pomursko regijo in del podravske regije (Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Lenart, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale).

OBRAZEC:

KONTAKT

 Vida Magdič
tel.: 030 454 612
e-mail: vida.magdic@viz-verzej.si

 
Sanja Zrim
tel.: 030 454 615
e-mail: sanja.zrim@viz-verzej.si

Dostopnost