Naše dejavnosti

Prizadevamo si, da je življenje za otroka pri nas čim bolj prijetno in koristno. Že takoj na začetku šolskega leta za otroke načrtujemo različne in številne dejavnosti ter aktivnosti v prostem času.
Skupno načrtujemo dneve tako, da je zanimivo, pestro, sproščeno in hkrati vzgojno. Otrokom skušamo razvijati nove vzorce vedenja, ponujamo možnosti razvijanja njihovih sposobnosti, nove perspektive in vedno pripravljeno roko v pomoč.
Po dopoldanskem pouku v šoli sledijo popoldanske prostočasne aktivnosti in interesne dejavnosti  na nivoju Doma, posamezne skupine, v sklopu šole ali pa zunanjega okolja… Delujejo različne interesne dejavnosti (krožki), oblikovalno-ustvarjalne dejavnosti in sprostitvene aktivnosti. Organiziramo kar se da veliko projektov iz naslova “doživljajske pedagogike” (vikend projekti, počitniški projekti…) in mladinske delavnice. Prav vsak otrok lahko najde področje, kjer najbolj zadovolji svoje potrebe. Če to ni možno v Domu, iščemo možnosti za vključitev v dejavnost zunaj njega.
Naši otroci in njihovi mentorji so za svoje dosežke in uspehe pohvaljeni na različnih področjih in ob različnih priložnosti ne samo v domskem okolju, ampak tudi na nivoju občine, regije ali celo države.

Več in bolj podrobno o posameznih dejavnostih, aktivnostih, projektih in uspehih pa si lahko preberete in ogledate na naslednjih straneh:

Dostopnost